Home

Vážení občané a návštěvníci,

právě jste vstoupili na stránky obce Vraňany.

Obec se nachází na levém břehu řeky Vltavy, asi 11 km od Mělníka.

Celková rozloha katastru obce je 9.680.952 m2. Část Vraňany 5.159.852 m2 a část Mlčechvosty 4.521.100 m2.

Byla založena s příchodem Slovanů ve 3. století našeho letopočtu. První písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1228. Více najdete v sekci historie.

Obec tvoří tři části : Vraňany , Mlčechvosty a Vraňany – nádraží. Celkový počet obyvatel k 1.1.2022 je 949.

V lednu roku 2003 byl obci přidělen prapor a znak, který svou skladbou patří do skupiny nejcennějších obecních znaků ukazujících užitými symboly na jméno obce. Na znaku je vyobrazena ve stříbrném štítě s červenou hlavou a modrou patou se stříbrným břevnem černá vykračující vrána se zlatými pařáty. Stříbrný štít s červenou hlavou má oporu v základním rodovém erbu Lobkowiczů, kteří byli po dlouhé období vlastníky obce.

Obec má zřízeny příspěvkové organizace : Mateřská škola Vraňany a Základní škola Vraňany (1. – 5.ročník ).

Organizace v obci : AFK Vraňany , Sokol Vraňany a Myslivecké sdružení Vraňany.

Obec vydává občasník Vraňanský zpravodaj , kde jsou občané informováni o dění v obci.